WSPARCIE W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Terminarz praktyk zawodowych w roku szkolnym 2018/2019  icono pdf
Dzienniczek praktyk zawodowych:
okładka -icono pdfstrona pierwsza -icono pdf strona ostatnia -icono pdf środek -icono pdf

Aby prawidłowo przygotować dzienniczek praktyk należy:

  • okładkę wydrukować na grubszej kartce;
  • pierwszą i ostatnią stronę wydrukować na tej samej kartce;
  • środek wydrukować pięć razy dwustronnie.
Programy praktyk zawodowych
technik ekonomista
technik hotelarstwa
technik informatyk
technik obsługi turystycznej
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik organizacji reklamy