ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

Kilka uwag o wychowaniu

Czytając poniższe uwagi trzeba pamiętać że nie są to "prawdy absolutne", a przede wszystkim nie opisują one doświadczeń ich adresata. Czy stosowanie się do nich gwarantuje sukces wychowawczy? Nie. Czy nie stosowanie się zawsze doprowadzi do porażki? Nie. Warto jednak je chyba przemyśleć i skonfrontować z własną strategią wychowawczą, szczególnie gdy nie przynosi ona oczekiwanych efektów. Pamiętajmy też - w kontekście ewentualnych porażek wychowawczych - o słowach wybitego psychologa Abrahama Maslowa: Jest możliwe być kochanym i szanowanym, a pomimo to ulegać cynizmowi i nihilizmowi oraz nie widzieć nic, dla czego warto pracować.

CO ROBIĆ ?
W rozmowie z dzieckiem:

 • uważnie wsłuchujmy się w wypowiedzi dziecka ( wyłączmy telewizor, odłóżmy gazetę );
 • nie wyśmiewajmy i nie ironizujmy ( obniża to poczucie wartości dziecka );
 • nie użalajmy się nad dzieckiem ( bardziej go to "dołuje");
 • przeprowadzajmy rozmowy bez uczucia gniewu i złości ( blokują one przyswajanie i samo-refleksję );
 • unikajmy frazesów i prawienia kazań;
 • unikajmy skrajnie negatywnych określeń ( np. głupi, leniwa, idiota );
 • raczej chwalmy i nagradzajmy, nawet za drobiazgi ( dodaje to wiary i wzmacnia poczucie bezpieczeństwa );
 • rozładowujmy napięcia poczuciem humoru;
 • nie przypominajmy zdarzeń z przeszłości;
 • zachęcajmy do budowania poczucia własnej wartości dziecka i rozwijajmy jego samokrytycyzm ( zwiększa to optymizm, pomaga przezwyciężać niepowodzenia );
 • nie izolujmy od rówieśników, nie trzymajmy w domu w obawie, że spotka je coś złego ( bez doświadczeń zło uderzy o wiele mocniej );
 • kontrolujmy poczynania dziecka w sposób taktowny i dyskretny ( bez śledzenia, z uszanowaniem sfery intymności );
 • pokazujmy konsekwencje złego postępowania ( wyeliminuje to powtórkę błędu );
 • wykazujmy zrozumienie dla uczuć i zmiennych gwałtownych emocji dziecka;
 • w stosowaniu kar bądźmy konsekwentni,, uświadamiajmy dziecku, iż wynikają one z troski o jego los;
 • nie dyskredytujmy z powodu niepowodzeń, pokazujmy, jak można je naprawić;
 • wypełniajmy wolny czas dziecka przez np. sport, wycieczki.

POSTAWY DZIECI - OCZEKIWANIA RODZICÓW

Postawy młodzieży w okresie dojrzewania Oczekiwania rodziców w stosunku do dzieci w tym okresie
Negacja autorytetów (domu, szkoły, kościoła), bunt Budowanie świata na osobowościach, uległość, posłuszeństwo,
podporządkowanie się

Akcentowanie własnego zdania, brak kompromisów,
budowanie tożsamości na agresywności

Szukanie optymalnych rozwiązań, tolerancyjność, wyrozumiałość

Ciekawość poznawcza granicząca z brawurą Odpowiedzialność, rozumienie potrzeby uczenia się, ukierunkowanie
zainteresowań, przewidywalność skutków poczynań
Ucieczka w system kłamstw i fantazjowania Prawdomówność, rzeczowość informacji

Domaganie się przywilejów, poszerzenie skali żądań

Odpowiedzialność, ograniczenie pomocy od rodziców na rzecz
zwiększenia obowiązków dziecka

Rozluźnienie rodzinnych więzi uczuciowych,
oddalanie się od domu
Dojrzałość uczuć rodzinnych, wyważone, opiekuńcze relacje
z rodzeństwem
Skrajność postaw ( np. nieśmiałość lub tupet ),
widzenie świata biało czarnego
Odejście od krańcowości zachowań, widzenie półcienia.
Refleksyjność, dojrzałość sądów, autokrytycyzm
Mały stopień samokrytycyzmu Refleksyjność, dojrzałość sądów, autokrytycyzm


POSTAWY RODZICÓW WOBEC DZIECI
Coraz więcej czynników wpływa negatywnie na kształtowanie dzieci. Wiele z nich jest poza naszymi możliwościami reagowania, niektóre jednak zależą od nas rodziców. Co prawda większość z nas może powiedzieć słowami Bettelheima : wprawdzie nie jesteśmy rodzicami doskonałymi, ale wystarczająco dobrymi, jeżeli kochamy nasze dzieci i staramy się, najlepiej jak potrafimy, dobrze je wychować
to warto czasem zastanowić się nad naszymi postawami wobec dzieci.

RODZICE DZIECI
Nieumiejętność okazywania miłości, uczuć Szukanie ciepła i miłości wśród rówieśników, w sektach, przedwczesna
inicjacja seksualna
Nadmierne oczekiwania w stosunku do możliwości
dziecka, wygórowane ambicje wobec niego, brak akceptacji
Niska samoocena, niechęć do najbliższych, brak akceptacji siebie,
szukanie jej wśród rówieśników za pomocą ryzykownych zachowań
(agresja, sięganie po alkohol lub narkotyki), stany depresyjne, próby
samobójcze
Lekceważenie problemów dzieci, minimalizowanie
czasu im poświęcanego. Unikanie trudnych rozmów
Zamykanie się w sobie, szukanie rozwiązań problemów wśród kolegów,
ucieczka w świat mediów
Brak konsekwencji w działaniu Lekceważenie rodziców, nie realizowanie poleceń, działania pozoranckie,
utrata autorytetu
Nadmierne zaufanie do dzieci - za duża Próby niebezpiecznego eksperymentowania, swoboda stworzenie
nierealnej rzeczywistości, wybieranie płytkich medialnych wzorców
i utożsamianie się z nimi
Nadopiekuńczość Brak samodzielności, zagubienie, bezradność, lęk przed podejmowaniem
decyzji, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem
Nadmierna rygorystyczność, stosowanie kar i przemocy
fizycznej, minimalizowanie nagród i pochwał
Osłabnięcie więzi rodzinnych, ucieczki z domu, zdobywanie autorytetu
wśród rówieśników agresją, odreagowywanie się w przemocy
Reagowanie na problemy dzieci pod wpływem silnych emocji Ucieczka w milczenie, izolowanie się, agresywne replikowanie, kłótliwość
Brak poszanowania intymności ( wścibstwo ) Skrytość, brak zaufania, utrata autorytetu

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG