ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

Wniosek o dofinansowanie pn.: „Wirtualna woda” złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego REGIONALNEGO WSPARCIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ – Część 2) Fundusz Ekologii uzyskał dofinansowanie w kwocie 7.942,00 zł, co stanowi 100% kosztu kwalifikowanego zadania. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu.

DOFINANSOWANIE Z WFOŚiGW

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG