ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

Kim jest pedagog i psycholog w szkole

KIM JEST PSYCHOLOG I PEDAGOG W SZKOLE?

 • osoba, której można powierzyć swoje osobiste problemy
 • osoba, która wspiera ucznia, jego rodzinę i nauczyciela
 • osoba, która robi wszystko, aby rozwiązać konflikty
 • osoba, która monitoruje i koordynuje pomoc zarówno w szkole jak i poza nią
 • osoba, która pomaga odnaleźć się w rzeczywistości szkolnej
 • osoba, która współpracuje z rodziną; diagnozuje jego sytuacje rodzinną oraz podejmuje działania interwencyjne
 • osoba, która współpracuje z gronem pedagogicznym oraz instytucjami mającymi wpływ na pomoc
 • osoba, która specjalizuje się w problemach rozwojowych, emocjonalnych, a także dorastania i wychowania
 • osoba, która określa trudności i ustala ich przyczyny
 • osoba, która diagnozuje problemy w grupie, klasie, pomiędzy nauczycielami i uczniami lub między rodzicami i ich dziećmi
 • osoba, która w razie potrzeby kieruje ucznia lub jego rodzinę do odpowiednich specjalistów

W JAKICH SYTUACJACH PSYCHOLOG I PEDAGOG SZKOLNY MOŻE POMÓC UCZNIOWI?

 • trudności z nauką, koncentracją i przystosowaniem do życia szkolnego,
 • kłótnie, nieporozumienia i sprzeczki,
 • konflikty w grupie między kolegami, a także z dorosłymi,
 • dokuczanie, odrzucenie, przemoc fizyczna lub psychiczna,
 • problemy w miłości i z uczuciami, z którymi ciężko sobie poradzić
 • różne wątpliwości i pytania typu: co jest dobre, a co złe?, jak postąpić, zapytać, zrobić? jak pokonać lęk czy nieśmiałość?
 • kłamstwo, nieuczciwość, niesprawiedliwość i inne,
 • złe traktowanie, wyszydzanie, wyśmiewanie, obrażanie i inne,
 • problemy rodzinne – przemoc domowa, złe traktowanie, zaniedbania, rozwód, wyjazd, uzależnienia, choroba przewlekła, choroba umysłowa,
 • objawy fizycznego i psychicznego wyczerpania, osłabienie, lęki,
 • nagłe zmiany zachowania, labilność nastroju, złość, zachowania agresywne, lękowe, niepokój i wiele innych.

Oprócz problemów z jakimi zgłaszają się uczniowie, gabinet psychologa i pedagoga odwiedzany jest także po to, aby zwierzyć się, opowiedzieć o trudnych zdarzeniach, przeżyciach, odreagować napięcie, wyciszyć się, uspokoić, wymyślić wspólne rozwiązanie problemu, ale także aby pochwalić się sukcesem, opowiedzieć, że poradzili sobie z czymś co zdawało się być trudne i nie do pokonania, aby po prostu wspólnie cieszyć się osiągnięciem :)

W JAKICH SYTUACJACH PSYCHOLOG I PEDAGOG SZKOLNY MOŻE POMÓC RODZICOM?

 • trzeba zdiagnozować problemy i trudności,
 • należy stworzyć odpowiednie warunki do nauki, rozwoju zdolności i zainteresowań,
 • pojawiają się konflikty z innymi
 • trzeba określić mocne strony, okazać dumę z jego osiągnięć, czy też wspólnie świętować sukcesy,
 • trzeba przedyskutować jakiś problem, opracować wspólny plan działania,
 • pojawia się chęć „wygadania się”, wyżalenia, uzyskania porady lub wsparcia w trudnych chwilach,
 • pojawiają się trudne uczucia w stosunku do dziecka, np.: zniecierpliwienie, bezradność, smutek czy złość,
 • trzeba omówić nieprawidłowe postawy wychowawcze rodziców • pojawiają się problemy wychowawcze w okresie dojrzewania lub problemy rodzinne

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG