ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

KURS CUKIERNICTWO HOTELOWE - HARMONOGRAM

Harmonogram realizacji zajęć w ramach projektu „ZAWODOWIEC W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE” (nr projektu  RPZP.08.06.00-32-K027/19) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oś 8 „Edukacja”, Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego” w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu.

 

KURS CUKIERNICTWO HOTELOWE - 16 godzin

 

DATA

DZIEŃ 

GODZINY 

LICZBA GODZIN

SALA

GRUPA I 

 

 

 

14.01.2022

 

 

 

Piątek

13.30-18.15

6

Pracownia gastronomiczna-

szkoła ZSE-H

 

1.Kisielewski Błażej

2. Kowalczyk

Nadia

3.Berkieta

Kamila

4.Krupa Natalia

5.Popiołek Adrian

6.Cyran Nikola

7.Maksymiuk Natalia 8.Sołoducha Kuba

9.Zelewska

Patrycja

10.Pasieka

Dominika

15.01.2022

 

 

 

 

Sobota

 

 

 

 

09.00- 17.15

10

 

Pracownia gastronomiczna- szkoła ZSE-H

1.Kisielewski Błażej

2. Kowalczyk

Nadia

3.Berkieta

Kamila

4.Krupa Natalia

5.Popiołek Adrian

6.Cyran Nikola

7.Maksymiuk Natalia 8.Sołoducha Kuba

 

 

 

 

 

9.Zelewska

Patrycja

10.Pasieka

Dominika

DATA

DZIEŃ

GODZINY

LICZBA GODZIN

SALA

GRUPA II

18.02.2022

Piątek

13.30 -18.15

6

Pracownia gastronomiczna- szkoła ZSE-H

1.Sobczak Julia

2. Stolarek

Adam

3.Ściegienna Maria

4.Mikołuć

Natalia

5.Bielicka

Rawska

6.Paciorkowski

Szymon

7.Czapla Maciej

8.Sadowska

Aleksandra

9.Bugajczyk

Adrian

10.Szatkowski

Szymon

19.02.2022

Sobota

09.00-17.15

10

Pracownia gastronomiczna- szkoła ZSE-H

1.Sobczak Julia

2. Stolarek

Adam

3.Ściegienna Maria 4.Mikołuć Natalia

5.Bielicka

Rawska

6.Paciorkowski

Szymon

7.Czapla Maciej

8.Sadowska

Aleksandra

9.Bugajczyk

Adrian

10.Szatkowski

Szymon

Sporządziła:

Renata Grodzka- Truszkowska

Koordynator szkolny projektu

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG