ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

KURS NOWOCZESNE TRENDY W GASTRONOMII - HARMONOGRAM

Harmonogram realizacji zajęć w ramach projektu „ZAWODOWIEC W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE” (nr projektu  RPZP.08.06.00-32-K027/19) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oś 8 „Edukacja”, Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego” w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu.

KURS NOWOCZESNE TRENDY W GASTRONOMII - 16 godzin

 

DATA

DZIEŃ 

GODZINY 

LICZBA GODZIN

SALA

GRUPA I 

 

 

 

04.03.2022

 

 

 

Piątek

13.30-18.15

6

Pracownia gastronomiczna- szkoła ZSE-H

1.Kisielewski Błażej

2. Kowalczyk

Nadia

3.Berkieta

Kamila

4.Krupa Natalia

5.Popiołek Adrian

6.Cyran Nikola

7.Maksymiuk Natalia 8.Sołoducha Kuba

9.Zelewska

Patrycja

10.Pasieka

Dominika

05.03.2022

 

 

 

 

 Sobota

 

 

 

 

09.00- 17.15

10

Pracownia gastronomiczna-

szkoła ZSE-H

 

1.Kisielewski Błażej

2. Kowalczyk

Nadia

3.Berkieta

Kamila

4.Krupa Natalia

5.Popiołek Adrian

6.Cyran Nikola

7.Maksymiuk Natalia 8.Sołoducha Kuba

 

18.03.2022

Piątek

13.30 -18.15

6

Pracownia gastronomiczna-

szkoła ZSE-H

 

1.Sobczak Julia

2.Stolarek

Adam

3.Ściegienna Maria 4.Mikołuć Natalia

5.Bielecka-

Rawska Oliwia

6.Paciorkowski

Szymon

7.Czapla Maciej

8.Sadowska

Aleksandra

9.Bugajczyk

Adrian

10.Szatkowski

Szymon

19.03.2022

Sobota

09.00-17.15

10

Pracownia gastronomiczna-

szkoła ZSE-H

 

1.Sobczak Julia

2.Stolarek

Adam

3.Ściegienna Maria 4.Mikołuć Natalia

5.Bielecka-

Rawska Oliwia

6.Paciorkowski

Szymon

7.Czapla Maciej

8.Sadowska

Aleksandra

9.Bugajczyk

Adrian

10.Szatkowski

Szymon

 

Sporządziła:

Renata Grodzka- Truszkowska

Koordynator szkolny projektu

        

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG