ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

KURS "ANIMATOR CZASU WOLNEGO"

Od 10 grudnia 2021r do 27 lutego 2022r w ramach projektu „ Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce” 40 uczniów z kierunku: technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki uczestniczyło w kursie „ Animator czasu wolnego”. Młodzież poznała zasady planowania usług związanych z rekreacją oraz wypoczynkiem gości indywidualnych , a także grup. Nabyła umiejętności efektywnego wykorzystania czasu wolnego, technik przełamywania stresu, zasad komunikacji z grupą, projektowania konkursów i zabaw dla różnych grup społecznych, a także sporządzania dokumentacji związanej z organizacją czasu wolnego. Wszyscy uczestnicy kursu zdali egzamin i otrzymali certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji, gratulujemy i życzymy fajnej zabawy podczas wykonywania zawodu animator czasu wolnego 😊

Koordynator szkolny projektu
Renata Grodzka- Truszkowska

 

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG