ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

SZKOLENIE - NOWOCZESNE TRENDY W CUKIERNICTWIE HOTELOWYM

W dniu 22.03.2023r w CKZ ZSE-H odbyło się szkolenie „NOWOCZESNE TRENDY W CUKIERNICTWIE HOTELOWYM Z WYKORZYSTANIEM PLOTERA SPOŻYWCZEGO” dla nauczycieli przedmiotów zawodowych gastronomicznych

w ramach projektu „ZAWODOWIEC W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE” (nr projektu RPZP.08.06.00-32-K027/19)współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oś 8 „Edukacja”, Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego” w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu. Szkolenie prowadził Pan Damian Hildebrandt współpracujący z firmą IMAGO.
Dziesięcioro nauczycieli zapoznało się z obsługą, konserwacją i programowaniem nowoczesnego urządzenia stosowanego w dekoracji wyrobów cukierniczych. Ploter spożywczy wykorzystuje nowatorskie rozwiązania techniczne i technologiczne do nanoszenia zaprogramowanych komputerowo rysunków, dekoracji, zdjęć na powierzchniach mas cukrowych, lukru królewskiego, czekolady, śmietanki roślinnej pokrywających torty, ciasta, monoporcje i inne wyroby serwowane w cukiernictwie hotelowym.
Ploter spożywczy ma coraz szersze zastosowanie w cukiernictwie hotelowym, cukiernictwie i ciastkarstwie i będzie w przyszłości standardowym wyposażeniem każdego zakładu cukierniczego i gastronomii hotelowej.
Renata Grodzka- Truszkowska
Koordynator szkolny projektu

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG