ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

WIRTUALNA STRZELNICA

Projekt Powiatu Kołobrzeskiego na podstawie umowy zawartej ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej został objęty dofinansowaniem w ramach zadania pn.: „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Powiecie Kołobrzeskim”.

Kwota dofinansowania: 172.000,00 zł

Wartość projektu: 214.999,98 zł

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG